Blog

Görülmeyen Tehlike -1: ASBEST


Asbest Nedir?Amyant adıyla da bilinen doğal bir mineraldir. Anadolu’da yaygın olarak Ak Toprak, Höllük, Çorak Toprak, Ceren Toprağı, Gök Toprak, Çelpek, Beyaz Toprak vb. isimlerle de anılmaktadır. Eski Yunancada ÇÖZÜNMEYEN veya ÖLÜMSÜZ anlamına gelmektedir.Asbest, benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğundan; özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Sihirli Mineral olarak anılmaya başlanmış ve çok sayıda […]


Read more